Stambyte Skövde

Vi hjälper er att byta stammar!

Stambyte är en av de största och viktigaste renoveringarna som en bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan genomföra. Det handlar om att byta ut de gamla rören för vatten och avlopp som finns i huset, eftersom de med tiden kan bli slitna, rostiga eller skadade. Ett stambyte är inte bara bra för att förebygga läckor och vattenskador, utan också för att förbättra vattenkvaliteten, minska energiförbrukningen och öka fastighetens värde.

Men hur vet man när det är dags för ett stambyte?

Och hur går det till? Och vad kostar det? I den här artikeln ska vi försöka besvara dessa frågor och ge dig några tips på hur du kan hitta pålitliga företag som kan hjälpa dig med stambyte i Skövde.

När behöver man göra ett stambyte?

Det finns inget exakt svar på när ett stambyte behöver göras, eftersom det beror på flera faktorer som rörens material, ålder, skick och användning. Generellt kan man säga att rör som är äldre än 50 år bör undersökas noggrant och eventuellt bytas ut. Men även yngre rör kan behöva bytas ut om de har utsatts för hårt slitage, felaktig installation eller dåligt underhåll.

För att avgöra om ett stambyte är nödvändigt eller inte kan man göra en så kallad stamspolning eller stamfilmning. Det innebär att man spolar igenom rören med högtrycksvatten eller filmar dem med en kamera för att se hur de ser ut inuti. Om man upptäcker sprickor, rost, beläggningar eller andra skador på rören är det ett tecken på att ett stambyte bör planeras.

Hur går ett stambyte till?

Ett stambyte är en omfattande och komplex process som kräver noggrann planering, samordning och utförande. Det finns olika metoder för att genomföra ett stambyte, men den vanligaste är att man river ut de gamla rören och ersätter dem med nya rör av plast eller rostfritt stål. Detta innebär att man måste bryta upp väggar, golv och tak där rören går och sedan återställa dem efteråt. Ett stambyte påverkar därför inte bara rören utan också el-, ventilation- och värmesystemet samt badrummen och köken i fastigheten.

Ett alternativ till att byta ut hela rören är att göra en så kallad relining. Det innebär att man lägger in en ny rörfodring i de befintliga rören som sedan härdas till en tät yta. Relining är en mindre ingripande metod som kan vara lämplig om rören inte är alltför skadade eller om man vill undvika stor rivning och återställning. Relining kan dock inte användas för alla typer av rör eller skador och har en kortare livslängd än nya rör.

Oavsett vilken metod man väljer för sitt stambyte är det viktigt att anlita professionella och erfarna företag som kan utföra arbetet på ett säkert och kvalitativt sätt. Ett stambyte är inte något man gör själv eller låter någon oseriös aktör göra. Det kräver kunskap, kompetens och certifiering inom både VVS- och byggteknik.

Vad kostar ett stambyte?

Kostnaden för ett stambyte varierar beroende på flera faktorer som fastighetens storlek

Tillbaka till hem igen

Ring oss (Öppet 24/7)

Tilbud