Integritetspolicy

 1.  
 

Integritetspolicy för Rörmokareskövde.se

 1. Introduktion

Vi på Rörmokareskövde.se värdesätter din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter samt dina rättigheter kopplade till dessa uppgifter. Om du har några frågor angående vår hantering av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på telefonnummer 010 520 10 22.

 1. Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss, bokar en tjänst, besöker vår hemsida eller interagerar med oss på något annat sätt. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Information om de tjänster du beställer
 1. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster och produkter
 • Skicka fakturor och hantera betalningar
 • Skicka marknadsföringsmaterial, om du har samtyckt till det
 • Förbättra vår hemsida och våra tjänster
 • Uppfylla våra lagliga skyldigheter
 1. Delning av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter endast om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, uppfylla lagkrav eller skydda våra rättigheter och intressen. Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

 1. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller för att följa lagar och regler. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem på ett säkert sätt.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse av dina personuppgifter
 • Begära radering av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på telefonnummer 010 520 10 22.

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida.

Kontaktinformation

du har några frågor, kommentarer eller vill utöva dina rättigheter angående denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Rörmokareskövde.se Telefon: 010 520 10 22 E-post: post@rörmokareskövde.se.

 1. Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy eller gällande dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen som fungerar som tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan kontakta dem via deras hemsida, www.datainspektionen.se, eller genom att ringa 08-657 61 00.

 

Ring oss (Öppet 24/7)

Tilbud